Marin belysning
Väggbelysning i marin stil, Solid gjuten mässing, Vacker utomhusbelysning.

Επισκευές σε κατασκευές από μπετόν


Luminaires d’intérieur et d’extérieur en laiton. Luminaires de style côtier et nautique


Τα χλωριόντα μαζί με την ενανθράκωση ή και σε συνδυασμό με αυτή είναι οι κυριότερες αιτίες διάβρωσης του οπλισμένου σκυροδέματος.
Τα χλωριόντα μαζί με την ενανθράκωση ή και σε συνδυασμό με αυτή είναι οι κυριότερες αιτίες διάβρωσης του οπλισμένου σκυροδέματος. (Φωτογραφία: swconcreterepairs.co.uk)

Το οπλισμένο μπετόν απαξιώνεται από πολλές αιτίες.


Υδραυλικός, Πλαστικά ρολά


Ο μύθος του αγέραστου υλικού έχει καταρριφθεί προ πολλού.

Οι συνηθέστερες αιτίες διάβρωσης και καταστροφής του μπετόν είναι:

Α) Η ενανθράκωση

Β) Η δράση χλωριόντων:

Αφορά παραθαλάσσια έργα και έργα υποδομής όπως π.χ. γέφυρες στα οποία γίνεται χρήση αλάτων για λόγους αποπαγοποίησης.

Γ) Μικρού πάχους επικαλύψεις των οπλισμών:

Το μέτωπο ενανθράκωσης φθάνει στους οπλισμούς πιο γρήγορα.

Δ) Κακή ποιότητα μπετόν επικάλυψης:

– Έχει χρησιμοποιηθεί υψηλός υδατοτσιμεντοσυντελεστής.

– Η ποσότητα του τσιμέντου δεν είναι η πρέπουσα.

– Δεν έχει γίνει η δέουσα συντήρηση κλπ

Σήμερα θα μιλήσουμε για επισκευές μπετόν:

– Απλές και πρακτικές

– Γρήγορες και αποτελεσματικές

– 100% αξιόπιστες

– Αρκετά οικονομικές

– Εφαρμόσιμες από μη ειδικευμένο προσωπικό

– Χωρίς φαντεζί και glamorous υλικά και τεχνικές, αυτά θα τα δούμε αργότερα αλλά με πολύ ζουμί.

1. Προετοιμασία επιφανειών

Κατ’ αρχήν μπορούμε να πάρουμε για εικόνα για το βάθος της ενανθράκωσης με το κλασσικό τεστ της φαινολοφθαλεΐνης.

Η σωστή προετοιμασία σημαίνει δύο πράγματα:

α) Οι επιφάνειες που θα δεχθούν τα επισκευαστικά υλικά πρέπει να είναι καθαρές, υγιείς και συνεκτικές.

β) Ο σιδήρος οπλισμός πρέπει να είναι καθαρός, απαλλαγμένος από κάθε σκουριά.

Όταν το πρόβλημα είναι η ενανθράκωση και δεν υπάρχουν χλωριόντα, οι απαιτήσεις δεν είναι τόσο αυστηρές και η ελαφριά σκουριά είναι ανεκτή.

Η απομάκρυνση του ενανθρακωμένου μπετόν γίνεται προσεκτικά με σφυροκάλεμο.

Οι οπλισμοί αποκαλύπτονται εάν είναι δυνατόν πανταχόθεν.

Οι επιφάνειες σκάβονται κάθετα κι αν είναι δυνατόν, σε αμβλείες γωνίες για να αγκυρωθεί καλά το επισκευαστικό κονίαμα.

Ελέγχεται η κατάσταση των οπλισμών. Εάν υπάρξει ανάγκη αντικατάστασης τμήματος οπλισμού, αυτή θα γίνει υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες έμπειρου μηχανικού.

Οι οπλισμοί καθαρίζονται χειρωνακτικά με κατάλληλη συρματόβουρτσα.

Το ζητούμενο είναι να φθάσουμε σε καθαρό μέταλλο. Δουλειές μεγάλης έκτασης θα απαιτήσουν αμμοβολή.

Εάν η πλήρης αποκάλυψη του οπλισμού είναι ανέφικτη, μπορεί να γίνει μια τοπική επάλειψη με εμποτιστικούς αναστολείς διάβρωσης.

Για τις εργασίες καθαρισμού απαιτούνται κατάλληλες καιρικές συνθήκες: Σ.Υ. περιβάλλοντος ≤70% – όχι απειλή βροχής.

2. Οι οπλισμοί προστατεύονται με επαλειφόμενα κονιάματα ενός ή δύο συστατικών που περιέχουν αναστολείς διάβρωσης.

Συνήθως απαιτούνται δύο στρώσεις με διαφορά 1-3 ωρών ανάλογα με τη θερμοκρασία.

Πάχος επικάλυψης: 1-2mm. Τα υλικά αυτά προσφύονται τέλεια στους οπλισμούς, στο μπετόν και στα κάθε είδους επισκευαστικά κονιάματα.

Μην ξεχνάτε τις άριστες αντιδιαβρωτικές ιδιότητες των SBR λάτεξ σε συνδυασμό με φρέσκο τσιμέντο.

Χρησιμοποιείστε μίγμα φρέσκου τσιμέντου με λάτεξ SBR 1:1 κατά όγκο.

Προσέχετε ιδιαίτερα τους χρόνους εργασιμότητας σε όλα τα επισκευαστικά υλικά.

Να ετοιμάζονται ποσότητες που να μπορούν να καταναλωθούν εντός των υπαρχόντων χρονικών ορίων.

3. Ήρθε η ώρα του κυρίως επισκευαστικού υλικού.

Συνήθως πρόκειται για τσιμεντοειδούς βάσης υλικά τροποποιημένα με πολυμερή και πιθανώς ενισχυμένα με προσθήκη ινών.

Αυτά τα υλικά θα γεμίσουν τη διατομή και θα έρθουν πρόσωπο με το μπετόν εάν το φινίρισμά τους τους επιτρέπει να δεχθούν βαφή.

Είναι άκρως επιθυμητό αυτά τα κονιάματα να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

3.1 Μηδενική συρρίκνωση: Δεν θα παρουσιάσουν ρωγμές πλαστικής συρρίκνωσης και δεν θα διαχωριστούν από το συνορεύον μπετόν.

3.2 Λείο φινίρισμα: Έτσι αποφεύγεται το κόστος και ο χρόνος που απαιτεί η εφαρμογή πρόσθετης εξομαλυντικής στρώσης πριν από τη βαφή.

3.3  Στεγανότητα έναντι του νερού, των υδρατμών και χημικών παραγόντων.

3.4  Μέτρο ελαστικότητας, μηχανικές αντοχές και συντελεστής θερμικής διαστολής παρόμοιο με του μπετόν, έτσι ώστε το σύστημα να έχει μια ομοιογένεια.

Τα επισκευαστικά τσιμεντοειδή ανάλογα με την κοκκομετρία τους τοποθετούνται σε στρώσεις ορισμένου πάχους.

Τρία πράγματα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα σ’ αυτά τα κονιάματα:

α.  Το νερό πρέπει να είναι το απολύτως αναγκαίο.

Συνήθως δεν απαιτείται προσθήκη SBR ή ακρυλικών ρητινών.

β.  Το υπόστρωμα πρέπει να είναι κορεσμένο με νερό.

Συνήθως δε χρειάζονται πρόσθετα μέτρα αυξημένης πρόσφυσης. Εάν παρ’ ελπίδα υπάρχει επιθυμία για έξτρα προσφυτική στρώση, ένα μίγμα SBR latex με τσιμέντο 1:1,8 κ.ο. δίνει άριστα αποτελέσματα.

γ.  Και το κυριότερο: Επιμελής συντήρηση για τουλάχιστον 3 μέρες.

Συνεχές βρέξιμο με ή χωρίς λινάτσες.

4. Για να ολοκληρωθεί η επισκευή, συνήθως χρειάζεται μια στρώση προστασίας έναντι της ενανθράκωσης.

Επιθυμητά χαρακτηριστικά μιας τέτοιας στρώσης είναι:

– Η πλήρης φραγή στο CO2.

– Πλήρης ατμοδιαπερατότητα. Αυτή η ισορροπία μπορεί να επιτευχθεί σχετικά εύκολα μιας και το μόριο του CO2 είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό των υδρατμών.

– Η δυνατότητα ενός άψογου αισθητικού αποτελέσματος.

– Η ικανότητα του συστήματος να γεφυρώνει υπάρχουσες αλλά και μελλοντικές ρωγμές.

– Καλή συμπεριφορά σε συνθήκες αλατονέφωσης (παραθαλάσσιες κατασκευές).

Τα χλωριόντα μαζί με την ενανθράκωση ή και σε συνδυασμό με αυτή είναι οι κυριότερες αιτίες διάβρωσης του οπλισμένου σκυροδέματος.


Διαφημίσεις
Πτυσσόμενες πόρτες Διαφημίσεις με εικόνα

Luminaires d’intérieur et d’extérieur en laiton. Luminaires de style côtier et nautique

brass lights

About Χρήστος Στρογγύλης Πολ. Μηχ/κός - ΜΒΑ - DipΜ 22 Articles
Πολ. Μηχ/κός - ΜΒΑ - DipΜ

Be the first to comment

Leave a Reply