Marin belysning
Väggbelysning i marin stil, Solid gjuten mässing, Vacker utomhusbelysning.

Στεγάνωση με pvc waterstops


Luminaires d’intérieur et d’extérieur en laiton. Luminaires de style côtier et nautique


Τα PVC waterstops είναι λοιπόν σχεδιασμένα για την επιτυχή στεγάνωση αυτών των αρμών, ενώ παράλληλα πρέπει να παραλαμβάνουν χωρίς αστοχία κάθε είδους κινήσεις του αρμού.
Τα PVC waterstops είναι λοιπόν σχεδιασμένα για την επιτυχή στεγάνωση αυτών των αρμών, ενώ παράλληλα πρέπει να παραλαμβάνουν χωρίς αστοχία κάθε είδους κινήσεις του αρμού. (Φωτογραφία: draco-edilizia.com)

Διαφημίσεις
Δομικά υλικά από Θεμέλια ως οροφή Διαφημίσεις με εικόνα

Τα PVC waterstops κατασκευάζονται από παρθένο ή ανακυκλωμένο πολυβινυλοχλωρίδιο.Πλαστικοποιούνται με τη χρήση πλαστικοποιητών και σταθεροποιούνται για την ανάπτυξη ελεγχόμενων ιδιοτήτων.

Η επιλογή της θερμοπλαστικής ρητίνης βάσης είναι θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη της λειτουργικότητας των
waterstops και είναι δεδομένο ότι διαφορές μεταξύ των διαφόρων brand names (μαρκών) μπορεί να είναι
καταλυτικές.

Ο ρόλος των pvc waterstops

Τα PVC waterstops είναι σχεδιασμένα για τη στεγάνωση των αρμών σε κατασκευές από μπετόν που υπόκεινται σε
υδροστατική πίεση.

Οι αρμοί μπορεί να είναι:

– Κατασκευαστικοί: δηλαδή διακοπές σκυροδέτησης.

– Συστολής: προσχεδιασμένα σημεία αποδυνάμωσης της διατομής του μπετόν για τον έλεγχο των ρωγμών που οφείλονται
στη συρρίκνωσή του.

– Διαστολής ή απομόνωσης: προστατεύουν δύο γειτονικά τμήματα από καταστροφικές τάσεις που μπορούν να οφείλονται
σε θερμική διαστολή, καθιζήσεις, ερπυσμό κλπ.

Τα PVC waterstops είναι λοιπόν σχεδιασμένα για την επιτυχή στεγάνωση αυτών των αρμών, ενώ παράλληλα πρέπει να παραλαμβάνουν χωρίς αστοχία κάθε είδους κινήσεις του αρμού:

Πλάγιες, διατμητικές, εγκάρσιες κλπ.

Τα είδη των pvc waterstops

Η ποικιλία των διατομών που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι απίθανα μεγάλη.

Αναγκαστικά λοιπόν θα εστιάσουμε την προσοχή μας στα δυο πιο συνηθισμένα είδη:

* Στα κεντρικά τοποθετούμενα waterstops αρμών εργασίας.

* Στα κεντρικά τοποθετούμενα waterstop αρμών διαστολής (έχουν στη μέση ένα βολβό ή κάποια άλλη διάταξη για την
ευχερή ανάληψη των συστολοδιαστολών).

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι υπάρχουν κι άλλα είδη όπως:

– Υβριδικά waterstops που συνδυάζουν το PVC με τον μπεντονίτη.

– Waterstops τοποθετούμενα επιφανειακά.

– Ενισχυμένα waterstops κλπ.

Εκτός αυτού ανταγωνιστικά προς τα PVC waterstops υπάρχουν και άλλα με βάση:

– Νεοπρένιο (ελαστικά).

– SBR, δηλ. στυρένιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ομοίως πολύ ελαστικά).

– Χάλυβα.

– Χάλυβα συνδυασμένο με ειδικά πολυμερή κλπ.

Μεγέθη – Κριτήρια επιλογής

Τα PVC waterstops παραδίνονται σε ρολά μήκους 12-20 ή 25m.

Τα συνηθισμένα πλάτη που κυκλοφορούν στην Ελλάδα είναι 15-20 ή 25cm.

Το πάχος των waterstops συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 3-4mm αλλά μπορεί κανείς να βρει και πάχη κοντά στα 10mm ή και λίγο παραπάνω.

Το ελάχιστο πάχος δεν πρέπει ποτέ να πέφτει κάτω από τα 3mm.

Τα περισσότερα waterstops έχουν κάθετες νευρώσεις ύψους συνήθως από 6-15mm που σαν σκοπό έχουν:

– Αφ’ ενός μεν την καλύτερη αγκύρωση στο μπετόν.

– Αφ’ ετέρου δε τη δημιουργία μεγαλύτερου μήκους διαδρομής για το νερό.

Συνεπώς οι νευρώσεις αυξάνουν τις πιθανότητες στεγανότητας του αρμού.

Η επιλογή waterstop του σωστού τύπου και των σωστών διαστάσεων είναι δουλειά μόνο των πολύ έμπειρων μελετητών.

Για να καταλήξει στην ορθή επιλογή ο μελετητής προσμετράει παραμέτρους όπως:

* Ύψος υδροστατικής πίεσης.

* Είδος κατασκευής.

* Είδος αρμού.

* Πάχος δομικού στοιχείου.

* Είδος και μέγεθος αναμενόμενων κινήσεων.

* Χημικές αντοχές (όταν το υγρό δεν είναι το νερό).

Τυπικές χρήσεις των pvc waterstops

Χρησιμοποιούνται για τη στεγάνωση αρμών τόσο σε έργα συγκράτησης του νερού
όπως π.χ.

– δεξαμενές, υδατόπυργοι, φράγματα, κανάλια, πισίνες, βιολογικοί κλπ.

όσο και σε έργα αποκλεισμού του νερού:

όπως π.χ. υπόγειοι χώροι, τούνελ, τοίχοι αντιστήριξης κλπ.

Λόγοι αστοχίας pvc waterstops

Όσο κι αν το καθυστέρησα, δεν μπόρεσα να το αποφύγω. Τα PVC waterstops παρουσιάζουν δύο βασικές δυσκολίες:

* Δυσκολία σωστής και στεγανής συγκόλλησης – συνένωσης δύο γειτονικών κομματιών.

* Εξ ορισμού πολύ δύσκολη τοποθέτηση.

Πολύ λίγα συνεργεία ξέρουν να τοποθετούν σωστά τα PVC waterstops.

Συγκόλληση – Συνένωση των pvc waterstops

Κατ’ αρχή συνιστάται θερμά να χρησιμοποιούνται τα ειδικά τεμάχια συνένωσης που παράγονται στο εργοστάσιο.

Οι πιθανότητες επιτυχίας είναι πολύ μεγαλύτερες από το να επιχειρηθεί η επίτευξη δύσκολων συνενώσεων στο
εργοστάσιο.

Για το εργοτάξιο πρέπει να αφήνονται μόνο οι απλές συνενώσεις όπως π.χ. η συνένωση δύο ρόλων κατά μήκος.

Η συνένωση αυτή επιτυγχάνεται με ειδική διάταξη.

Η φιλοσοφία είναι απλή:

Τα δύο κομμάτια έρχονται σε επαφή με μέταλλο που θερμαίνεται στους 200oC.

Όταν αρχίζουν να λιώνουν, πιέζονται δυνατά και ομοιόμορφα και επιτυγχάνεται αυτογενής συγκόλληση.

Εύκολο να το λες αλλά δύσκολο να το κάνεις!

Τις περισσότερες φορές οι συγκολλήσεις δε γίνονται σωστά:

– Δεν υπάρχει καλή ευθυγράμμιση.

– Δεν υπάρχει συγκόλληση σε όλο το μέτωπο πρόσφυσης.

– Συνδυασμός των ανωτέρω.

Ο έμπειρος εργοδηγός ξέρει πότε θα απορρίψει μια συγκόλληση.

Γενικές οδηγίες τοποθέτησης

Το waterstop πρέπει να στερεώνεται πολύ σταθερά είτε στις ράβδους οπλισμού είτε στον ξυλότυπο.

Η στερέωση γίνεται με απλό σύρμα και η ύπαρξη προδιαμορφωμένων οπών στο waterstop διευκολύνει αυτή τη δουλειά
πάρα πολύ.

Εάν δεν υπάρχουν οπές, μπορεί κανείς να τις δημιουργήσει με ειδικό διατρητήρα και μάλιστα μπορεί ταυτόχρονα να
τοποθετήσει δαχτυλίδι ενίσχυσης για να μη σχίζεται το waterstop.

Τα λεπτά waterstops (3mm και λιγότερο) είναι επιρρεπή σε σχίσιμο γύρω από το σύρμα στήριξης.

Ο εγκιβωτισμός του waterstop γίνεται σε δύο φάσεις:

Το μισό waterstop εγκιβωτίζεται στην πρώτη σκυροδέτηση.

Το υπόλοιπο μισό προεξέχει από το μπετόν και πρέπει να στηριχθεί πολύ σταθερά για να μείνει στη σωστή θέση κατά
τη διάρκεια της δεύτερης σκυροδέτησης.

Για να μπορέσει να προεξέχει το μισό waterstop, δημιουργείται ο λεγόμενος χωριστός ξυλότυπος όπου η μετώπη του
ξυλοτύπου είναι ασυνεχής και αντιστηρίζεται κατάλληλα.

Για να δείτε τα σχετικά σκαριφήματα, ένα καλό site είναι το http://www.leschuplast.de/.

Η σκυροδέτηση πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά έτσι ώστε το μπετόν να περιβάλλει σωστά το waterstop και κυρίως
να μην το μετατοπίσει και το αχρηστεύσει.

Η πίεση πρέπει να είναι ισομερής και από τις δύο πλευρές.

Η σκυροδέτηση πρέπει να γίνεται γλυκά έτσι ώστε και να μην πειραχθεί το waterstop αλλά και το μπετόν να
αγκαλιάσει σφιχτά το waterstop χωρίς φωλιές αδρανών και κενά.

Αυτό είναι πολύ βασικό για τη στεγανοποίηση.

Μερικά στοιχεία σχεδιασμού.

– Η ελάχιστη απόσταση του waterstop από τον οπλισμό πρέπει να είναι υπερδιπλάσια του μέγιστου κόκκου αδρανούς.

– Το πλάτος του waterstop πρέπει να είναι περίπου 6πλάσιο του μέγιστου κόκκου αδρανούς.

– Το πλάτος του waterstop πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο του πάχους του δομικού στοιχείου.

– Σε περίπτωση ύπαρξης βολβού η εσωτερική διάμετρος του βολβού πρέπει να είναι μεγαλύτερη της μέγιστης
αναμενόμενης διαφορικής κίνησης.

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η τοποθέτηση των PVC waterstops είναι ιδιαίτερη απαιτητική υπόθεση.

Για τη στεγάνωση των αρμών διακοπής έχουν ήδη αποκτήσει προβάδισμα τα υδροδιαστελλόμενα waterstop (μπεντονιτικά και συναφή).

Luminaires d’intérieur et d’extérieur en laiton. Luminaires de style côtier et nautique

brass lights

About Χρήστος Στρογγύλης Πολ. Μηχ/κός - ΜΒΑ - DipΜ 22 Articles
Πολ. Μηχ/κός - ΜΒΑ - DipΜ

Be the first to comment

Leave a Reply