Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές

Σκυρόδεμα:
– Δομικό υλικό που παρασκευάζεται από τσιμέντο, χαλίκια (σκύρα), άμμο και νερό σε ορισμένη αναλογία. Λέγεται και μπετόν.

Χρώματα πισίνας: Τι να επιλέξουμε;

Θα δούμε μαζί τις βασικές κατηγορίες σε χρώματα πισίνας και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια αντικειμενική αποτίμηση για την κάθε μία. Χρώματα πισίνας: Κατηγορίες Εποξειδικά χρώματα Συστήματα δύο συστατικών που έχουν αποδειχθεί ως τα μακροβιότερα. […]

Ραδόνιο. Ο σιωπηλός δολοφόνος

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΟΝΙΟ
Σαν πρώτα και ανέξοδα μέτρα είναι η σχολαστική σφράγιση των ρωγμών και των οπών που φέρουν οι τοίχοι και τα δάπεδα και ο καλός εξαερισμός των χώρων.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η συγκέντρωση ραδονίου παρουσιάζει διακύμανση κατά τη διάρκεια της ημέρας, τον χειμώνα και το καλοκαίρι λόγω διαφοράς θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα, παρατηρούνται υψηλότερες τιμές κατά τη
διάρκεια της νύχτας και τον χειμώνα. […]


Φυσαρμόνικες – Πτυσσόμενες Πόρτες τιμές


Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

Η τεχνολογία των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης είναι μία ώριμη πλέον τεχνολογία, η οποία στην κεντρική Ευρώπη χρησιμοποιείται τα τελευταία 40 χρόνια με μεγάλη επιτυχία. Στη χώρα μας υπάρχουν αρκετά άριστα παραδείγματα εφαρμογής, αλλά και περιπτώσεις […]

Ενανθράκωση του μπετόν και διάβρωση των σιδηρών οπλισμών

Το φαινόμενο της ενανθράκωσης οφείλει την ονομασία του στη μετατροπή του περιεχομένου στο σκυρόδεμα υδροξειδίου του ασβεστίου – Ca(OH)2– σε ανθρακικό ασβέστιο: CaCO3. Η αντίδραση περιγράφεται ως εξής: Ca(OH)2 + CO2 + H2O → CaCO3 […]


Φυσαρμόνικες – Πτυσσόμενες Πόρτες τιμές


Πρόσμικτα Σκυροδέματος και Περιβάλλον

Τα πρόσμικτα σκυροδέματος είναι σε μορφή υγρών ή σκόνης. Ενσωματώνονται στο μίγμα του σκυροδέματος σε μικρές ποσότητες για να επιτευχθούν ειδικές απαιτήσεις: – Για αύξηση της ανθεκτικότητας – Για αύξηση της εργασιμότητας – Για τροποποίηση […]

Πρόσμικτα Σκυροδέματος

Τα πρόσμικτα σκυροδέματος είναι ουσίες σε υγρή μορφή ή σκόνη, οι οποίες προστίθενται στο σκυρόδεμα σε μικρές ποσότητες κατά τη φάση ανάμιξης, συνήθως βάσει του περιεχόμενου τσιμέντου. Επηρεάζουν τις ιδιότητες του φρέσκου ή και του […]