Ορειχάλκινα Φωτιστικά τιμές

Σκυρόδεμα:
– Δομικό υλικό που παρασκευάζεται από τσιμέντο, χαλίκια (σκύρα), άμμο και νερό σε ορισμένη αναλογία. Λέγεται και μπετόν.

Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

23 Απριλίου 2016 0

Η τεχνολογία των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης είναι μία ώριμη πλέον τεχνολογία, η οποία στην κεντρική Ευρώπη χρησιμοποιείται τα τελευταία 40 χρόνια με μεγάλη επιτυχία. Στη χώρα μας υπάρχουν αρκετά άριστα παραδείγματα εφαρμογής, αλλά και περιπτώσεις […]

Ενανθράκωση του μπετόν και διάβρωση των σιδηρών οπλισμών

20 Απριλίου 2016 0

Το φαινόμενο της ενανθράκωσης οφείλει την ονομασία του στη μετατροπή του περιεχομένου στο σκυρόδεμα υδροξειδίου του ασβεστίου – Ca(OH)2– σε ανθρακικό ασβέστιο: CaCO3. Η αντίδραση περιγράφεται ως εξής: Ca(OH)2 + CO2 + H2O → CaCO3 […]


πλαστκά ρολά, φωτιστικά, πόρτες


Πρόσμικτα Σκυροδέματος και Περιβάλλον

13 Απριλίου 2016 0

Τα πρόσμικτα σκυροδέματος είναι σε μορφή υγρών ή σκόνης. Ενσωματώνονται στο μίγμα του σκυροδέματος σε μικρές ποσότητες για να επιτευχθούν ειδικές απαιτήσεις: – Για αύξηση της ανθεκτικότητας – Για αύξηση της εργασιμότητας – Για τροποποίηση […]

Πρόσμικτα Σκυροδέματος

13 Απριλίου 2016 0

Τα πρόσμικτα σκυροδέματος είναι ουσίες σε υγρή μορφή ή σκόνη, οι οποίες προστίθενται στο σκυρόδεμα σε μικρές ποσότητες κατά τη φάση ανάμιξης, συνήθως βάσει του περιεχόμενου τσιμέντου. Επηρεάζουν τις ιδιότητες του φρέσκου ή και του […]