Ορειχάλκινα Φωτιστικά τιμές

Επιλογή κατάλληλου σφραγιστικού για αρμούς

13 Απριλίου 2016 0

Θα εξετάσουμε παρακάτω τα βασικότερη κριτήρια για την επιλογή του κατάλληλου σφραγιστικού. 1. Κινητικότητα του αρμού: Ένας αρμός διαστολής στο δώμα έχει διαφορετικές απαιτήσεις από έναν π.χ. εσωτερικό, περιμετρικό αρμό απομόνωσης. Ο δείκτης που πρέπει […]

Σημεία προσοχής στην εφαρμογή των σφραγιστικών υλικών

13 Απριλίου 2016 0

1. Τα υλικά και οι περιπτώσεις είναι πάρα πολλές. Συμβουλευτείτε τον έμπειρο προμηθευτή σας. Τα λάθη επιλογής κοστίζουν και το πολύ χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για διορθωτικές επεμβάσεις. Η δουλειά πρέπει να […]


πλαστκά ρολά, φωτιστικά, πόρτες


Διαστασιολόγηση αρμών

13 Απριλίου 2016 0

Ο μηχανικός, μελετητής, όταν μελετά ένα αρμό, θα πρέπει: – Να υπολογίσει, έστω κατά προσέγγιση, τις μέγιστες αναμενόμενες κινήσεις. – Να προτείνει τη σφραγιστική εκείνη μαστίχη που είναι κατάλληλη ώστε να παρακολουθεί σε βάθος χρόνου […]