Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές

Γραμμικός κεραυνός:
Ο πιο συνηθισμένος τύπος κεραυνού είναι ο γραμμικός. Η εκκένωση αυτή, η οποία ονομάζεται και ολισθαίνουσα εκκένωση έχει την ιδιότητα ότι, για τον αρχικό σχηματισμό της αρκεί μια τιμή εντάσεως ηλεκτρικού πεδίου από 8 μέχρι 10 KV/m. Όταν λοιπόν η τιμή της περιοδικής εντάσεως σε ένα σημείο του νέφους υπερβεί μερικά KV/m τότε ξεπηδά από το νέφος ένας οχετός που προχωρεί προς τη γη με ταχύτητα 20.000 Km/sec. Ο οχετός αυτός που ονομάζεται “αρχικός οχετός” έχει χρώμα ιώδες, κεφαλή λαμπρή με χρώμα κυανόλευκο και κατά κανόνα διακλαδίζεται σε άλλους μικρότερους οχετούς

Αντικεραυνική προστασία: Το σύστημα απαγωγής

Το σύστημα απαγωγής αποτελείται από τους αγωγούς καθόδου, οι οποίοι διοχετεύουν το κεραύνιο ρεύμα στο σύστημα γειώσεως. Τοποθετούνται πάντα κατακόρυφα, κατά μήκος των εξωτερικών τοίχων. Για κάθε κτίριο πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο αγωγοί καθόδου.Αν […]

Αντικεραυνική προστασία: Αλεξικέραυνο ιονισμού

ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ
Για να προσδιορίσουμε τον κίνδυνο που διατρέχει μια εγκατάσταση συγκρίνουμε την πιθανότητα των κεραυνικών πληγμάτων και τις συνέπειες που ένα τέτοιο πλήγμα μπορεί να έχει στην εγκατάσταση (πυρκαγιά, έκρηξη, ρύπανση, βλάβες στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση ή τα computers)
[…]


Φυσαρμόνικες – Πτυσσόμενες Πόρτες τιμές


Αντικεραυνική προστασία

Τα μετεωρολογικά φαινόμενα δημιουργούν φορτίσεις στην ατμόσφαιρα. Ένα σύννεφο μπορεί να αποκτήσει φορτίο θετικό η αρνητικό. Τις περισσότερες φορές το φορτίο των σύννεφων είναι αρνητικό. Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας το φορτίο νεφών αυξάνεται και […]

Αντικεραυνική προστασία: Εξωτερική αντικεραυνική προστασία κτιρίων

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κάθε συστήματος αντικεραυνικής προστασίας προδιαγράφεται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1197 και ΕV 61024-1. Κάθε σύστημα αντικεραυνικής προστασίας αποτελείται από το συλλεκτήριο σύστημα απαγωγής και το σύστημα γειώσεως. Το συλλεκτήριο σύστημα […]