Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές

Εσωτερική αντικεραυνική προστασία:
Εσωτερική αντικεραυνική προστασία. Αυτή γίνεται για να προστατευθούν αντικείμενα από υπερτάσεις που προκαλούν οι κεραυνοί. Συνιστάται από μια σειρά μέτρων που λαμβάνει κανείς ανεξάρτητα του εάν έχει εγκατασταθεί εξωτερική προστασία ή όχι. Τα μέτρα που παίρνει κανείς θα εξετασθούν με λεπτομέρειες αργότερα και είναι: τήρηση ορισμένων αποστάσεων από τους αγωγούς καθόδου, εγκατάσταση απαγωγέων τάσεων (π.χ. βαρυστόρων) ή πυκνωτών ή αυτεπαγωγών στα κυκλώματα ισχύος ή στις συσκευές

Αντικεραυνική προστασία: Το σύστημα απαγωγής

Το σύστημα απαγωγής αποτελείται από τους αγωγούς καθόδου, οι οποίοι διοχετεύουν το κεραύνιο ρεύμα στο σύστημα γειώσεως. Τοποθετούνται πάντα κατακόρυφα, κατά μήκος των εξωτερικών τοίχων. Για κάθε κτίριο πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο αγωγοί καθόδου.Αν […]

Αντικεραυνική προστασία: Αλεξικέραυνο ιονισμού

ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ
Για να προσδιορίσουμε τον κίνδυνο που διατρέχει μια εγκατάσταση συγκρίνουμε την πιθανότητα των κεραυνικών πληγμάτων και τις συνέπειες που ένα τέτοιο πλήγμα μπορεί να έχει στην εγκατάσταση (πυρκαγιά, έκρηξη, ρύπανση, βλάβες στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση ή τα computers)
[…]


Φυσαρμόνικες – Πτυσσόμενες Πόρτες τιμές


Αντικεραυνική προστασία

Τα μετεωρολογικά φαινόμενα δημιουργούν φορτίσεις στην ατμόσφαιρα. Ένα σύννεφο μπορεί να αποκτήσει φορτίο θετικό η αρνητικό. Τις περισσότερες φορές το φορτίο των σύννεφων είναι αρνητικό. Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας το φορτίο νεφών αυξάνεται και […]

Αντικεραυνική προστασία: Εξωτερική αντικεραυνική προστασία κτιρίων

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κάθε συστήματος αντικεραυνικής προστασίας προδιαγράφεται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1197 και ΕV 61024-1. Κάθε σύστημα αντικεραυνικής προστασίας αποτελείται από το συλλεκτήριο σύστημα απαγωγής και το σύστημα γειώσεως. Το συλλεκτήριο σύστημα […]