Ορειχάλκινα Φωτιστικά τιμές

Αρμοί:
– Μικρό διάκενο μεταξύ υλικών (π.χ. το κενό μεταξύ δύο πλακιδίων).
Οι αρμοί εξασφαλίζουν την δυνατότητα διαστολής και συστολής εφαπτόμενων στοιχείων της κατασκευής.
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την πλήρωση των αρμών, έχουν σαν χαρακτηριστικό τους την ελαστικότητα, ώστε να αποφεύγονται οι μόνιμες παραμορφώσεις.
Στην οικοδομική βρίσκουν συχνά εφαρμογή οι υδατοστεγείς αρμοί.

Οι κυριότεροι τύποι των στεγανοποιητικών μάζας σκυροδέματος

24 Απριλίου 2016 0

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές φιλοσοφίες όσον αφορά στη στεγανοποίηση του σκυροδέματος στη μάζα του. 1) Ελάττωση του αριθμού των πόρων, του μεγέθους του, της κατανομής του και κυρίως της επικοινωνίας του. Ο πιο δόκιμος όρος για […]

Ασφαλτόπανα: Βασικές γνώσεις

23 Απριλίου 2016 0

1) Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες τροποποιημένων ασφαλτοπάνων (ασφαλτικών μεμβρανών): Τα ελαστομερή (τροποποιημένα με SBS:Styrene – Butadiene – Styrene). Τα πλαστομερή (τροποποιημένα με APP: Atactic polypropylene). 2) Τα κύρια πλεονεκτήματα των SBS ασφαλτοπάνων είναι η ελαστικότητά […]


πλαστκά ρολά, φωτιστικά, πόρτες


Τρόπος εφαρμογής των σφραγιστικών υλικών

13 Απριλίου 2016 0

Οι μαστίχες αρμών είναι υλικά προορισμένα να σφραγίζουν στεγανά τους αρμούς στις κατασκευές. Λόγω της ελαστικότητάς τους, παράλληλα επιτρέπουν τις συνεχείς μετακινήσεις των παρειών του αρμού χωρίς πρόβλημα στη συνοχή τους. Οι μαστίχες δεν αποτελούν […]

Στεγανοποίηση πισίνας

12 Απριλίου 2016 0

Η συνεχής υδροστατική πίεση σε συνδυασμό με την ακαμψία και την πορώδη δομή του σκυροδέματος είναι μια πρόκληση όσον αφορά την αποτελεσματική αλλά και σε ικανό βάθος χρόνου στεγανοποίηση των πισινών. Όλες οι κατασκευές συγκράτησης […]