Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές

Άλατα:
– Στις κατασκευές, τα άλατα εμφανίζονται σαν αποθέσεις στις επιφάνειες των δομικών στοιχείων αφού εξατμιστεί το νερό που τα μεταφέρει.
Μπορεί να προέρχονται από τη γη ή από το ίδιο το δομικό υλικό.
Μπορεί να βρίσκονται σε εγγύτητα με το έδαφος μπορεί όμως και όχι, π.χ. να έρχονται στην επιφάνεια από το εξατμιζόμενο νερό της βροχής.

Χρώματα πισίνας: Προετοιμάστε σωστά την επιφάνεια

Η σωστή προετοιμασία είναι το μισό παιχνίδι. Χρειάζεται προσεκτική, επίπονη δουλειά. Δεν υπάρχουν μαγικά υποκατάστατα. Ρωγμές Οι τριχοειδείς ρωγμές μπορούν να αντιμετωπισθούν με την ενίσχυση του χρώματος με λεπτό υαλοΰφασμα. Καλύτερα είναι οι ρωγμές να […]

Κύριες εφαρμογές οικοδομικών ρητινών με βάση το SBR (Styrene Butadiene Rubber)

1. Χρησιμοποιούνται σαν βελτιωτικά μέσα για τα επαλειφόμενα τσιμεντοειδή στεγανοποιητικά. Δίνουν στο μίγμα μια ευκαμψία και βοηθούν στη συγκράτηση του νερού έτσι ώστε να υπάρχει πιο αποτελεσματική ωρίμανση / συντήρηση. Απαραίτητες όταν οι στεγανοποιητικές εργασίες […]


Φυσαρμόνικες – Πτυσσόμενες Πόρτες τιμές


Ενανθράκωσης του μπετόν και διάβρωση οπλισμών

Όταν το μέτωπο της ενανθράκωσης φθάσει στην περιοχή του οπλισμού, η συνεπαγόμενη μείωση της αλκαλικότητας αδρανοποιεί την παθητική προστασία που προσφέρουν στους οπλισμούς τα επιφανειακά, σταθερά φιλμ από τα υδροξείδια του σιδήρου και του ασβεστίου. […]