Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές

Αδιαβροχοποίηση:
– Η με διάφορες υδαπωθητικές ουσίες μεταχείριση πορωδών, οικοδομικών επιφανειών έτσι, ώστε να μην είναι διαπερατές από την υγρασία. Η αδιαβροχοποίηση δεν μπορεί ν’ αντιμετωπίσει υδροστατικές πιέσεις. Συνήθως αναφέρεται σε τοίχους.
Συνηθισμένα υδαταπωθητικά υλικά είναι μεταξύ άλλων τα: Σιλικονούχα, Σιλοξανικά, Σιλανικά, Ακρυλικά.m.

Πως γίνεται μια επιθεώρηση για τον εντοπισμό υγρασίας;

Για να γίνει μια σωστή επιθεώρηση που θα έχει αποτελέσματα και δεν θα σπαταλήσει τον χρόνο και τα χρήματα του ιδιοκτήτη του κτιρίου, χρειάζονται να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Βασική προϋπόθεση για μια αποδοτική θερμογραφική επιθεώρηση […]

Οικοδομική ρητίνη: Συνήθεις περιορισμοί

1. Η οικοδομική ρητίνη με βάση SBR δεν είναι κατάλληλη για χρωματιστά εξωτερικά επιχρίσματα. Το λάτεξ SBR έχει σχετικά χαμηλή αντοχή στις υπεριώδεις. Έτσι όλα τα εξωτερικά επιχρίσματα στα οποία για λόγους στεγανοποίησης και/ή πρόσφυσης […]


Φυσαρμόνικες – Πτυσσόμενες Πόρτες τιμές


Χρώματα πισίνας: Τι να επιλέξουμε;

Θα δούμε μαζί τις βασικές κατηγορίες σε χρώματα πισίνας και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια αντικειμενική αποτίμηση για την κάθε μία. Χρώματα πισίνας: Κατηγορίες Εποξειδικά χρώματα Συστήματα δύο συστατικών που έχουν αποδειχθεί ως τα μακροβιότερα. […]

Στεγάνωση με pvc waterstops

Τα PVC waterstops κατασκευάζονται από παρθένο ή ανακυκλωμένο πολυβινυλοχλωρίδιο. Πλαστικοποιούνται με τη χρήση πλαστικοποιητών και σταθεροποιούνται για την ανάπτυξη ελεγχόμενων ιδιοτήτων. Η επιλογή της θερμοπλαστικής ρητίνης βάσης είναι θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη της λειτουργικότητας […]


Φυσαρμόνικες – Πτυσσόμενες Πόρτες τιμές


Στεγανοποίηση υπογείων εσωτερικά

Οι πιο δύσκολες στεγανοποιήσεις είναι αυτές που έχουν να αντιμετωπίσουν αρνητικές πιέσεις και συνήθως σχετίζονται με υπόγεια, τοιχία αντιστήριξης και κατασκευές εντός του εδάφους. Αρνητική πίεση έχουμε όταν το νερό έρχεται από την πίσω πλευρά […]

Νερό ανάμιξης για παραγωγή σκυροδέματος

Η καταλληλότητα του νερού ανάμιξης για παραγωγή σκυροδέματος εξαρτάται από την προέλευσή του. Το Πρότυπο ΕΝ 1008 κατηγοριοποιεί τους ακόλουθους τύπους: Πόσιμο νερό Κατάλληλο για σκυρόδεμα. Δεν απαιτείται έλεγχός του. Νερό που έχει ανακτηθεί μετά […]


Φυσαρμόνικες – Πτυσσόμενες Πόρτες τιμές


Βασικά είδη σφραγιστικών υλικών για αρμούς

Να αναφέρουμε ότι υπάρχει ανεξάντλητη ποικιλία από σφραγιστικά. Για οικονομία χώρου θα εστιάσουμε την προσοχή μας στα βασικά είδη που χρησιμοποιούνται άλλωστε και κατά κόρον στις κατασκευές στην Ελλάδα. 1. Ακρυλικής βάσης 2. Ασφαλτικής βάσης […]

Επιλογή κατάλληλου σφραγιστικού για αρμούς

Θα εξετάσουμε παρακάτω τα βασικότερη κριτήρια για την επιλογή του κατάλληλου σφραγιστικού. 1. Κινητικότητα του αρμού: Ένας αρμός διαστολής στο δώμα έχει διαφορετικές απαιτήσεις από έναν π.χ. εσωτερικό, περιμετρικό αρμό απομόνωσης. Ο δείκτης που πρέπει […]


Φυσαρμόνικες – Πτυσσόμενες Πόρτες τιμές


Αδιαβροχοποίηση προσόψεων με υδαταπωθητικά υλικά

Ό,τι θα θέλατε να γνωρίζετε για τα διαφανή προστατευτικά υλικά των προσόψεων. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλά διαφανή υλικά για την προστασία και αδιαβροχοποίηση των στοιχείων προσόψεων από πορώδη υλικά. Αυτά τα υλικά […]

Περί στεγανοποίησης

Στεγανοποίηση είναι ένας γενικός όρος που στις κατασκευές τον χρησιμοποιούμε για να υποδηλώσουμε τη μεταχείριση των επιφανειών με κατάλληλα υλικά έτσι ώστε να μην είναι διαπερατές από το νερό. Ορισμένες φορές ο στόχος είναι να […]

1 2