Ορειχάλκινα Φωτιστικά τιμές

Αδιαβροχοποίηση:
– Η με διάφορες υδαπωθητικές ουσίες μεταχείριση πορωδών, οικοδομικών επιφανειών έτσι, ώστε να μην είναι διαπερατές από την υγρασία. Η αδιαβροχοποίηση δεν μπορεί ν’ αντιμετωπίσει υδροστατικές πιέσεις. Συνήθως αναφέρεται σε τοίχους.
Συνηθισμένα υδαταπωθητικά υλικά είναι μεταξύ άλλων τα: Σιλικονούχα, Σιλοξανικά, Σιλανικά, Ακρυλικά.m.

Στεγανοποίηση υπογείων εσωτερικά

16 Απριλίου 2016 0

Οι πιο δύσκολες στεγανοποιήσεις είναι αυτές που έχουν να αντιμετωπίσουν αρνητικές πιέσεις και συνήθως σχετίζονται με υπόγεια, τοιχία αντιστήριξης και κατασκευές εντός του εδάφους. Αρνητική πίεση έχουμε όταν το νερό έρχεται από την πίσω πλευρά […]

Αδιαβροχοποίηση προσόψεων με υδαταπωθητικά υλικά

12 Απριλίου 2016 0

Ό,τι θα θέλατε να γνωρίζετε για τα διαφανή προστατευτικά υλικά των προσόψεων. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλά διαφανή υλικά για την προστασία και αδιαβροχοποίηση των στοιχείων προσόψεων από πορώδη υλικά. Αυτά τα υλικά […]


πλαστκά ρολά, φωτιστικά, πόρτες


Περί στεγανοποίησης

12 Απριλίου 2016 0

Στεγανοποίηση είναι ένας γενικός όρος που στις κατασκευές τον χρησιμοποιούμε για να υποδηλώσουμε τη μεταχείριση των επιφανειών με κατάλληλα υλικά έτσι ώστε να μην είναι διαπερατές από το νερό. Ορισμένες φορές ο στόχος είναι να […]