Ορειχάλκινα Φωτιστικά τιμές

Οι κυριότεροι τύποι των στεγανοποιητικών μάζας σκυροδέματος

24 Απριλίου 2016 0

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές φιλοσοφίες όσον αφορά στη στεγανοποίηση του σκυροδέματος στη μάζα του. 1) Ελάττωση του αριθμού των πόρων, του μεγέθους του, της κατανομής του και κυρίως της επικοινωνίας του. Ο πιο δόκιμος όρος για […]

Πρόσμικτα Σκυροδέματος και Περιβάλλον

13 Απριλίου 2016 0

Τα πρόσμικτα σκυροδέματος είναι σε μορφή υγρών ή σκόνης. Ενσωματώνονται στο μίγμα του σκυροδέματος σε μικρές ποσότητες για να επιτευχθούν ειδικές απαιτήσεις: – Για αύξηση της ανθεκτικότητας – Για αύξηση της εργασιμότητας – Για τροποποίηση […]