Ορειχάλκινα Φωτιστικά τιμές

Η θερμογραφία στα φωτοβολταϊκά συστήματα

7 Αυγούστου 2016 0

Η θερμογραφία στα φωτοβολταϊκά συστήματα μια από τις πιο σημαντικές μη καταστρεπτικές μεθόδους, λόγω της ευκολίας ανίχνευσης αποτελεσμάτων. Πραγματοποιείται με τη χρήση θερμοκάμερας η οποία παράγει μια εικόνα που καταγράφει την ακτινοβολία που εκπέμπει ένα […]

Πως γίνεται μια επιθεώρηση για τον εντοπισμό υγρασίας;

7 Αυγούστου 2016 0

Για να γίνει μια σωστή επιθεώρηση που θα έχει αποτελέσματα και δεν θα σπαταλήσει τον χρόνο και τα χρήματα του ιδιοκτήτη του κτιρίου, χρειάζονται να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Βασική προϋπόθεση για μια αποδοτική θερμογραφική επιθεώρηση […]


πλαστκά ρολά, φωτιστικά, πόρτες


Εντοπισμός υγρασίας με την Θερμογραφία

7 Αυγούστου 2016 0

Για πολλά χρόνια το κόστος μιας θερμογραφικής επιθεώρησης ήταν ιδιαίτερα υψηλό με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιείται ευρέως για τον εντοπισμό τέτοιων προβλημάτων. Για τον λόγο αυτό, πολλές φορές είτε τα προβλήματα παρέμεναν για πολύ καιρό […]

Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της μούχλας;

7 Αυγούστου 2016 0

Στο εμπόριο κυκλοφορούν διάφορα προϊόντα καθαρισμού, αντιμυκητιακά, αντιμικροβιακά τα οποία μπορούν να καταπολεμήσουν τα αποτελέσματα της μούχλας. Δυστυχώς όμως, συνήθως όταν γίνεται αντιληπτό το πρόβλημα τότε είναι και σε προχωρημένο στάδιο. Δεδομένης λοιπόν της κρισιμότητας […]


πλαστκά ρολά, φωτιστικά, πόρτες


Υγρασία σε κτίρια

7 Αυγούστου 2016 0

Η υγρασία σε κτίρια είναι ένα από τα πιο σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές. Για πολλά χρόνια οι χρήστες των κτιρίων δεν γνώριζαν για την ύπαρξη της υγρασίας, παρά μόνο σε […]

Θερμογραφία κτιρίων

7 Αυγούστου 2016 0

Η υπέρυθρη θερμογραφία είναι στην ουσία μια απεικόνιση ή βίντεο ενός αντικειμένου όπου σε κάθε pixel αντιστοιχεί και μια θερμοκρασία. Με αυτόν τον τρόπο καταλήγουμε σε ποσοτικά αλλά και ποιοτικά συμπεράσματα, εφόσον έχουμε την κατάλληλη […]