Ορειχάλκινα Φωτιστικά τιμές

Επισκευές σε κατασκευές από μπετόν

20 Απριλίου 2016 0

Το οπλισμένο μπετόν απαξιώνεται από πολλές αιτίες. Ο μύθος του αγέραστου υλικού έχει καταρριφθεί προ πολλού. Οι συνηθέστερες αιτίες διάβρωσης και καταστροφής του μπετόν είναι: Α) Η ενανθράκωση Β) Η δράση χλωριόντων: Αφορά παραθαλάσσια έργα […]

Παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη της ενανθράκωσης του μπετόν

20 Απριλίου 2016 0

Προληπτικά μέτρα κατά της ενανθράκωσης 1. Το περιβάλλον. Περιβάλλοντα στα οποία υπάρχει αυξημένη περιεκτικότητα του αέρα σε CO2 επιταχύνουν τις διαδικασίες ενανθράκωσης. Τέτοια περιβάλλοντα είναι τα βιομηχανικά και τα αστικά. Στις αγροτικές περιοχές η ενανθράκωση […]


πλαστκά ρολά, φωτιστικά, πόρτες


Ενανθράκωσης του μπετόν και διάβρωση οπλισμών

20 Απριλίου 2016 0

Όταν το μέτωπο της ενανθράκωσης φθάσει στην περιοχή του οπλισμού, η συνεπαγόμενη μείωση της αλκαλικότητας αδρανοποιεί την παθητική προστασία που προσφέρουν στους οπλισμούς τα επιφανειακά, σταθερά φιλμ από τα υδροξείδια του σιδήρου και του ασβεστίου. […]