Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές

Βασικά είδη σφραγιστικών υλικών για αρμούς


Φυσαρμόνικες – Πτυσσόμενες Πόρτες τιμές


Βασικά είδη σφραγιστικών υλικών για αρμούς
Βασικά είδη σφραγιστικών υλικών για αρμούς

Να αναφέρουμε ότι υπάρχει ανεξάντλητη ποικιλία από σφραγιστικά.


Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές


Για οικονομία χώρου θα εστιάσουμε την προσοχή μας στα βασικά είδη που χρησιμοποιούνται άλλωστε και κατά κόρον στις κατασκευές στην Ελλάδα.

1. Ακρυλικής βάσης

2. Ασφαλτικής βάσης

3. Πολυουρεθανικής βάσης

4. Πολυσουλφιδικής βάσης

5. Σιλικόνες

6. MS Polymers, τροποποιημένες σιλικόνες που αποτελούν και το πιο καινοτόμο υλικό της βιομηχανίας.

1. Ακρυλικά

Βασίζονται σε ακρυλικές διασπορές (προϊόντα με διαλύτες δεν χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη).

Οι περισσότερες φόρμουλες έχουν μια μετακινησιμότητα 10-15% του πλάτους του αρμού.

Χρησιμοποιούνται κυρίως για εσωτερικές εργασίες.

Δεν αντέχουν ιδιαίτερα σε εξωτερικές συνθήκες, δηλ. ακραίες θερμοκρασίες, έκθεση σε UV κλπ.

Έχουν καλή πρόσφυση σε βασικά οικοδομικά υλικά, όπως: μπετόν, σοβάς, πέτρα, κεραμίδι, ξύλο κλπ.

Παρουσιάζουν ισχυρή συρρίκνωση: περίπου 13-18%.

Έτσι σε αρμό που σφραγίστηκε με ακρυλική μαστίχη θα παρατηρήσετε ενδεχομένως κοίλωμα που χρειάζεται συμπλήρωση με πρόσθετο υλικό.

Χρησιμοποιούνται κυρίως για σφραγίσεις κασωμάτων παραθύρων και πορτών, ρωγμές σε σοβά και περιμετρικούς αρμούς γυψοσανίδας.

Η χρήση τους είναι πολύ διαδεδομένη.

Αν και πρόκειται για χαμηλών δυνατοτήτων υλικό, είναι φθηνό, βαφόμενο και ιδανικό για εσωτερικούς αρμούς χαμηλής καταπόνησης.

Υπάρχει στην αγορά και μια βελτιωμένη έκδοση, εμπλουτισμένη με σιλάνια, κατάλληλη για επιφάνειες όπως μέταλλα και γυαλί.

Αυτά ονομάζονται σιλικονούχα ακρυλικά.

2. Ασφαλτικά

Τα ασφαλτικά σφραγιστικά τα χρησιμοποιούμε εκτενώς στις οροφές σαν συμπληρωματικά υλικά των ασφαλτικών στεγανωτικών επιστρώσεων.

Επίσης, χρησιμοποιούνται πολύ σε έργα πολιτικού μηχανικού (συγκοινωνιακά, υδραυλικά κλπ.).

Πρόκειται για συνθέσεις τροποποιημένης ασφάλτου που βελτιώνεται συνήθως με ελαστομερή υλικά όπως το SBS (Styrene-Butadiene-Styrene) και πολυουρεθανικά ελαστομερή.

Μπορούν να παρασκευασθούν πολύ μεγάλη ελαστικότητα: μετακινησιμότητα που φθάνει το 20%.

Υπάρχουν υλικά ρευστά για οριζόντιους αρμούς και θιξοτροπικά για κάθετους.

Επίσης, θερμής και ψυχράς εφαρμογής.

Μίγματα λιθανθρακόπισσας με πολυσουλφιδικά και πολυουρεθανικά ελαστομερή έχουν έξοχη χημικοανθεκτική συμπεριφορά και χρησιμοποιούνται σε αρμούς δαπέδου που καταπονούνται από χημικά και καύσιμα.

3. Πολυσουλφιδικά υλικά (Θειοκόλλες)

Βασίζονται σε οργανικές ενώσεις θείου. Οι θειόκολλες έχουν πάνω από 40 χρόνια θητείας στις κατασκευές.

Χρησιμοποιούνται περισσότερο σε έργα πολιτικού μηχανικού και όχι τόσο σε κλασσικές κατασκευές.

Αυτό γιατί η έκδοση των δυο συστατικών, που χρησιμοποιείται και περισσότερο, είναι αρκετά δύσχρηστη για μη πεπειραμένους εφαρμογείς.

Οι θειόκολλες είναι το κατ’ εξοχήν χημικοανθεκτικό υλικό αρμών και χρησιμοποιείται ευρύτατα όπου χρειάζονται χημικές αντοχές.

Επίσης, χρησιμοποιείται στους χώρους καυσίμων.

Στις συμβατικές εφαρμογές έχουν υποσκελισθεί σε μεγάλο βαθμό από τις ευκολότερες σε χρήση και ελαστικότερες μονοσυστατικές πολυουρεθανικές μαστίχες.

4. Πολυουρεθανικά υλικά

Χωρίζονται σε μονοσυστατικά, που λόγω ευκολίας και υψηλών επιδόσεων, χρησιμοποιούνται ευρέως τα τελευταία χρόνια και δυο συστατικών που χρησιμοποιούνται λιγότερο.

Όλες οι φόρμουλες περιέχουν ισοκυανικά.

Στα δύο συστατικών το δεύτερο συστατικό είναι πολυμερές με ρίζες υδροξυλίου.

Είναι υλικά ελαστικά με γενικώς πολύ καλή πρόσφυση και αντοχή σε γήρανση.

Το μεγάλο μειονέκτημά τους – που περιορίζει και τη χρήση τους σε κράτη με αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία και κανονισμούς υγιεινής, είναι οι κίνδυνοι που εγκυμονούν τα ισοκυανικά.

Τα ισοκυανικά – περιέχουν το ισοκυανικό σύμπλεγμα – Ν=C=Ο – είναι ουσίες τοξικές και προκαλούν άσθμα στους ανθρώπους τόσο με την εισπνοή όσο και με τη δερματική επαφή.

Η σκλήρυνση στα μονοσυστατικά γίνονται με την επίδραση της υγρασίας της ατμόσφαιρας.

Λόγω του εξωτερικού προστατευτικού φιλμ η διαδικασία είναι συνήθως αργή και ίσως κι αυτό ν’ αποτελεί ένα μειονέκτημα.

Στα δύο συστατικών υπάρχει χημική αντίδραση ανάμεσα στην πολυόλη και το ισοκυανικό και η σκλήρυνση είναι γρήγορη.

Επειδή όμως τα συστήματα δύο συστατικών είναι δύσχρηστα, η χρήση τους περιορίζεται σε περιπτώσεις που χρειαζόμαστε γρήγορη κι ελεγχόμενη σκλήρυνση.

Υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία υλικών για διάφορες εφαρμογές:

Με διαφορετικά μέτρα ελαστικότητας, θιξοτροπικά ή χυτά, με προσμίξεις π.χ. λιθανθρακόπισσας ή όχι, ενός ή δύο συστατικών, καθαρά σφραγιστικά ή σφραγιστικά – συγκολλητικά κλπ.

5. Σιλικόνες

Ίσως το γνωστότερο σφραγιστικό υλικό με εκτενέστατο πεδίο εφαρμογών.

Βασίζονται σε αλυσίδες εναλλασσόμενων ατόμων πυριτίου και οξυγόνου όπου προσκολλώνται πλευρικά διάφορες οργανικές ρίζες (κυρίως μεθύλια).

Υπάρχουν πολλοί τύποι:

ενός συστατικού – δύο συστατικών

όξινες – ουδέτερες.

Οι όξινες, είναι οι τυπικές σιλικόνες που χρησιμοποιούμε σε τζάμι κι αλουμίνιο, αναδίδουν μυρωδιά οξέος.

Είναι οι φθηνότερες, χρησιμοποιούνται μαζικά αλλά δεν προσφύονται στο μπετόν και μπορεί να διαβρώσουν τα μέταλλα, εκτός του αλουμινίου.

Οι ουδέτερες σιλικόνες κερδίζουν συνεχώς έδαφος σε βάρος των όξινων.

Προσφύονται σε όλα τα υλικά και δεν μυρίζουν παρά ελάχιστα.

Οι παραδοσιακά χρησιμοποιούμενες ουδέτερες που περιέχουν την οξιμική ρίζα: -C=NOH αρχίζουν να παραμερίζονται, επειδή υπάρχουν υποψίες για καρκινογένεση.

Οι παραγωγοί πλέον υποχρεούνται σε ειδική σήμανση των συσκευασιών.

Τώρα κερδίζουν έδαφος οι σιλικόνες που είναι βασισμένες σε αλκοόλες (alcoxy):

Μυκητοστατικές σιλικόνες για υγρούς χώρους π.χ. μπάνια.

Υψηλού – χαμηλού μέτρου ελαστικότητας.

Η συμπίεση των τιμών τα τελευταία χρόνια έβαλε τις σιλικόνες πολύ δυναμικά στο παιχνίδι των μεριδίων αγοράς.

6. Ms polymers (Τροποποιημένες σιλικόνες)

Για εμάς τα Ms polymers είναι το μέλλον στα σφραγιστικά.

Άρχισαν να χρησιμοποιούνται πριν από 20-30 χρόνια στην Ιαπωνία και η χρήση τους επεκτείνεται διαρκώς σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Συνδυάζουν όλα τα πλεονεκτήματα των άλλων υλικών χωρίς πρακτικά να έχουν μειονεκτήματα.

Τα βασικά τους πλεονεκτήματα είναι:

– Ή υψηλή ελαστικότητα.

– Ή άριστη πρόσφυση σε ευρεία γκάμα υποστρωμάτων.

– Ή φιλικότητα προς το χρήστη και το περιβάλλον.

– Είναι βαφόμενα.

– Είναι άοσμα, ακίνδυνα και φιλικά προς το χρήστη και το περιβάλλον.

– Έχουν άριστη αντοχή σε γήρανση.

– Είναι κατάλληλα για φυσικούς λίθους. Δε λεκιάζουν μάρμαρα και πέτρες.

Τα Ms polymers είναι πολυαιθέρες που στο τέλος της αλυσίδας έχουν σιλανικές ρίζες τύπου S1H3 – (σιλύλιο).

Πρόκειται για πολύ έξυπνα υλικά με σημαντική τεχνογνωσία που όσο πέφτει η τιμή τους θα αντικαθιστούν κυρίως τα πολυουρεθανικά μονοσυστατικά.


Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές


About Χρήστος Στρογγύλης Πολ. Μηχ/κός - ΜΒΑ - DipΜ 22 Articles
Πολ. Μηχ/κός - ΜΒΑ - DipΜ

Be the first to comment

Leave a Reply