Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές

Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης


Φυσαρμόνικες – Πτυσσόμενες Πόρτες τιμές


Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η φύση και η ποιότητα τόσο του υποστρώματος εφαρμογής καθώς επίσης και του μονωτικού υλικού που χρησιμοποιείται ως βάση για το σύστημα επικαλύψεων.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η φύση και η ποιότητα τόσο του υποστρώματος εφαρμογής καθώς επίσης και του μονωτικού υλικού που χρησιμοποιείται ως βάση για το σύστημα επικαλύψεων. (Φωτογραφία: archiproducts.com)

Η τεχνολογία των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης είναι μία ώριμη πλέον τεχνολογία, η οποία στην κεντρική Ευρώπη χρησιμοποιείται τα τελευταία 40 χρόνια με μεγάλη επιτυχία.


Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές


Στη χώρα μας υπάρχουν αρκετά άριστα παραδείγματα εφαρμογής, αλλά και περιπτώσεις όπου η κατασκευή δεν έγινε σύμφωνα με προδιαγραφές, κανόνες και οδήγησε σε προβλήματα μετά την τοποθέτηση.

Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς, όπως σε κάθε οικοδομική εργασία τους κανόνες, τις προδιαγραφές και τις τεχνικές που διέπουν την σωστή τεχνικά κατασκευή ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.

Τεχνική περιγραφή

Υπόστρωμα

Επίχρισμα, σκυρόδεμα, τούβλο, μέταλλο, πλάκες ξηράς δόμησης κατάλληλες για εξωτερικούς χώρους κ.λ.π.

Συγκόλληση

1) Συγκολλητική ουσία για μόνιμη τοποθέτηση μονωτικών πλακών στα υποστρώματα.

Η επιλογή γίνεται ανάλογα με τις προδιαγραφές, την κατάσταση του υποστρώματος και το φορτίο του συστήματος επικάλυψης επί των θερμομονωτικών πλακών.

2) Θερμομονωτική πλάκα διογκωμένης πολυστερίνης ειδικών προδιαγραφών κατά DIN 18164, 15 – 17 kg/m².

Κατηγορία θερμομονωτικού υλικού 040, κλάση αναφλεξιμότητας Β1, χωρίς cfc ή hcfc, ή θερμομονωτική πλάκα πετροβάμβακα κατά DIN 18165, 150 kg/m³.

Κατηγορία θερμομονωτικού υλικού 040, κλάση αναφλεξιμότητας Α1 (μη αναφλέξιμο)

3) Στρώση ενίσχυσης – προστασίας από ρηγματώσεις.

Οργανικός ελαστομερής, έτοιμος προς χρήση, ενισχυτικός σοβάς εμποτισμού υαλοπλέγματος ή τροποποιημένο τσιμεντοειδές ενισχυτικό επίχρισμα εμποτισμού υαλοπλέγματος.

Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των συστημάτων, το μονωτικό υλικό και τις απαιτήσεις επιπεδότητας και ανοχής σε ρηγματώσεις και σε μηχανικές κρούσεις.

Υαλόπλεγμα

Ενισχυτικό υαλόπλεγμα υψηλών αντοχών με δυνατότητα κατανομής των τάσεων.

Εφόσον χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ανόργανα τσιμεντοειδή επιχρίσματα πρέπει να φέρει ειδική επίστρωση ανθεκτική στα αλκάλια.

4) Τελική επικάλυψη. 

Έτοιμα προς χρήση διακοσμητικά οργανικά ή ανόργανα επιχρίσματα συνήθως χρωματισμένα στην επιθυμητή τελική απόχρωση.

Επιλογή ανάμεσα σε ακρυλικής σιλικονούχου ή τσιμεντοειδούς βάσης υλικά.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των υλικών τελικής επικάλυψης καθώς οι απαιτήσεις αντοχής επί των μονωτικών πλακών είναι ιδιαίτερα αυξημένες εξαιτίας των μεγαλυτέρων επιφανειακών θερμοκρασιακών μεταβολών και συνεπώς η απαιτούμενη ελαστικότητα των επιχρισμάτων είναι πολύ υψηλότερης αυτής των συμβατικών κατασκευών.

Η παραπάνω περιγραφή περιλαμβάνει ουσιαστικά σε γενικές γραμμές, την δομή ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η φύση και η ποιότητα τόσο του υποστρώματος εφαρμογής καθώς επίσης και του μονωτικού υλικού που χρησιμοποιείται ως βάση για το σύστημα επικαλύψεων.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις του κελύφους μπορεί επίσης να απαιτηθεί και η επιπλέον μηχανική στερέωση των μονωτικών πλακών με ειδικά θερμομονωτικά βύσματα που διατάσσονται σύμφωνα με τις στατικές απαιτήσεις του συστήματος.


Διαφημίσεις χαμηλού κόστους
Πτυσσόμενες πόρτες Διαφημίσεις με εικόνα
Διαφημίσεις με εικόνα Διαφημίσεις με εικόνα


Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές


Be the first to comment

Leave a Reply