Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές

Εισροή νερού από το παράθυρο ή τον φεγγίτη


Φυσαρμόνικες – Πτυσσόμενες Πόρτες τιμές


Εισροή νερού από το παράθυρο ή τον φεγγίτη
Εισροή νερού από το παράθυρο ή τον φεγγίτη

Τα παράθυρα στέγης και οι φεγγίτες χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίζουν φωτισμό και αερισμό στις σοφίτες.Τα παράθυρα στέγης χρησιμοποιούνται σε κατοικήσιμους χώρους και οι φεγγίτες συνήθως σε μη κατοικήσιμους χώρους που χρησιμεύουν ως αποθηκευτικοί.

Μαζί με τον αέρα και το φως όμως αρκετές φορές φέρνουν μέσα στο σπίτι και νερό!

Τι πρέπει να κάνουμε όταν διαπιστώσουμε εισροή νερού από το παράθυρο ή τον φεγγίτη;

Ας αρχίσουμε αποκλείοντας κάποια ενδεχόμενα:

1) Μήπως υπάρχει πρόβλημα συμπύκνωσης υδρατμών;

Ένα τέτοιο πρόβλημα μπορεί να υπάρξει:

– Σε μονά τζάμια

– Σε πλαστικούς φεγγίτες

– Σε διπλά τζάμια που έχουν πρόβλημα στη μόνωση του κενού

– Πάνω στο μεταλλικό μέρος πλαισίου όπου μπορούν εύκολα να σχηματιστούν θερμογέφυρες γιατί είναι δύσκολη τοπικά η θερμομόνωση.

Το πρόβλημα της συμπύκνωσης επιτείνεται:

* Σε μέρη όπου υπάρχει μεγάλη παραγωγή υδρατμών (π.χ. μπάνια, κουζίνες)

* Σε συνδυασμό με πολύ κρύο

2) Μήπως το παράθυρο (φεγγίτης) δεν εφαρμόζει καλά στο κλείσιμο;

3) Το πρόβλημα εμφανίζεται μετά από βροχή;

Όταν υπάρχει πολύ κρύο;

4) Εξετάζουμε εάν υπάρχει συσσώρευση γύρω από το παράθυρο φύλλων, σκόνης κ.λ.π. που εμποδίζουν την ομαλή απορροή των νερών.

Μήπως ένα καλό καθάρισμα δώσει τη λύση;

5) Μήπως υπάρχουν εμφανή προβλήματα στεγανοποίησης σε ειδικά σημεία π.χ. γύρω από εξαερισμούς, καμινάδες κ.λ.π.;

Το νερό θα μπορούσε να εισδύει από εκεί και να βγαίνει στο παράθυρο ή όπου το οδηγεί η ευκολότερη οδός.

6) Το επόμενο βήμα είναι να φωνάξετε τον τεχνίτη που εγκατέστησε το παράθυρο (ή φεγγίτη).

Ο τεχνίτης θα ελέγξει ξανά – βάσει των οδηγιών του προμηθευτή – την σωστή εφαρμογή των αρμοκάλυπτρων και θα εντοπίσει πιθανά λάθη ή και αστοχίες.

Πιθανότατα θα χρειασθεί να αφαιρέσει κεραμίδια και να τα επανατοποθετήσει.

Σε κάθε περίπτωση θα συνεργαστεί με τον προμηθευτή των παραθύρων για να δώσουν από κοινού λύση.


Διαφημίσεις
Διαφημίσεις με εικόνα Διαφημίσεις με εικόνα


Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές


About Χρήστος Στρογγύλης Πολ. Μηχ/κός - ΜΒΑ - DipΜ 22 Articles
Πολ. Μηχ/κός - ΜΒΑ - DipΜ

Be the first to comment

Leave a Reply