Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές

Αντικεραυνική προστασία: Αλεξικέραυνο ιονισμού


Φυσαρμόνικες – Πτυσσόμενες Πόρτες τιμές


Τα εναέρια δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών αν δεχτούν κεραυνό καταστρέφονται και μπορούν να μεταφέρουν μεγάλες τάσεις μέσα σε κτίρια και εγκαταστάσεις προκαλώντας σοβαρές ζημιές.
Η θερμοκρασία στον πυρήνα του κεραυνού είναι 20.000 – 30.000 °C.

Είναι ένα συλλεκτήριο σύστημα το οποίο διαχέει ιόντα μέσα στο κατώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας και δημιουργεί ένα δίαυλο μειωμένης ηλεκτρικής αντίστασης διαμέσου του οποίου συλλέγεται ο επερχόμενος κεραυνός.


Φωτιστικά εξωτερικού χώρου ορειχάλκινα


Η εγκατάσταση αλεξικέραυνων ιονισμού προδιαγράφεται από το πρότυπο ΝF C 17 102.

Τα αλεξικέραυνα ιονισμού δεν είναι ραδιενεργά.

Η παραγωγή ιόντων γίνεται μέσω μιας πιεζοηλεκτρικής γεννήτριας.

Η κεφαλή του αλεξικέραυνου φέρει διμερή ακίδα σύλλήψης του κεραυνού από ειδικό κράμα ορείχαλκου με διάκενο ασφαλείας.

Διαθέτει μεταλλικό δίσκο συλλογής, αγώγιμο προς την ακίδα και προς το περίβλημα της κεφαλής, ο οποίος ζευγνύεται χωρητικά προς το ηλεκτρικό πεδίο κακοκαιρίας και φορτίζεται επαγωγικά με την αύξηση του ανώτερου πεδίου.

Η κεφαλή περιλαμβάνει ειδικό μεταλλάκτη παραγωγής υψηλής τάσης ιονισμού.

Στο χώρο γύρω από την ακίδα του αλεξικέραυνου δημιουργείται ισχυρότατος ιονισμός.

Η κεφαλή του αλεξικέραυνου φέρει διάταξη ασφαλείας για την προστασία των κυκλωμάτων της κατά την στιγμή της πτώσης και της σύλληψης του κεραυνού.

Όλος ο μηχανισμός του διακένου, του εξωτερικού σπινθηριστή και των κυκλωμάτων της κεφαλής, ευρίσκεται μέσα σε υδατοστεγές περίβλημα το οποίο διαμορφώνεται, έτσι ώστε να επιτρέπει την ελεύθερη διέλευση του φορτίου προς την κάθοδο του αλεξικέραυνου.

Υπάρχουν τύποι που ανάλογα με το μέγεθος και τη διασπορά του παραγόμενου ιονισμού, έχουν ακτίνες προστασίας 50, 100, 150, 200, 250 μέτρων.

Το αλεξικέραυνο του ιονισμού στηρίζεται σε τηλεσκοπικό ιστό από σωλήνες βαρέως τύπου με αντιοξειδωτική βαφή.

Το ύψος των ιστών είναι 2, 4, 6, 8, 16 μέτρα

Οι ιστοί που έχουν ύψος πάνω από 8 μέτρα, έχουν αυτοφερόμενα επίτονα με εντατήρες.

Επάνω στον ιστό τοποθετούνται μονωτήρες διελεύσεως του αγωγού καθόδου.

(Βιβλιογραφία: Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ο.Ε.Δ.Β )


Διαφημίσεις
Πτυσσόμενες πόρτες Διαφημίσεις με εικόνα


Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές


Be the first to comment

Leave a Reply