Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές

Βιομάζα


Φυσαρμόνικες – Πτυσσόμενες Πόρτες τιμές


Βιομάζα
Βιομάζα. (Φωτογραφία: greenchicgeek.blogspot.com)

Ο όρος υποδηλώνει τα πάσης φύσεως υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής ζωικής, δασικής και αλιευτικής παραγωγής πριν η μετά την βιομηχανική τους επεξεργασία, καθώς και τα αστικά λήμματα και τα απορρίμματα.Η αξιοποίηση της γίνεται χωρίς κατεργασία (απευθείας καύση) η με διάφορες θερμοχημικές π.χ. πυρόλυση, αεριοποίηση η βιοχημικές διεργασίες π.χ. αερόβια ζύμωση.

Προσφέρεται ιδιαίτερα για την κάλυψη αναγκών θερμότητας σε γεωργικές εφαρμογές, όπου και διατίθεται η πρώτη ύλη η και την τηλεθέρμανση πόλεων με παράλληλη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρων παρουσιάζει η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων.

Βασικής σημασίας για την αποδοτικότητα των απαιτούμενων σημαντικών συχνά επενδύσεως και για της επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής, έχουν εξασφάλιση της πρώτης ύλης σε ποιότητα και ποσότητα και η τεχνολογία η οποία θα εφαρμοστεί.


Διαφημίσεις
Πτυσσόμενες πόρτες Διαφημίσεις με εικόνα


Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές


Be the first to comment

Leave a Reply