Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές

Θερμογραφία κτιρίων


Φυσαρμόνικες – Πτυσσόμενες Πόρτες τιμές


Η υπέρυθρη θερμογραφία είναι στην ουσία μια απεικόνιση ή βίντεο ενός αντικειμένου όπου σε κάθε pixel αντιστοιχεί και μια θερμοκρασία.Με αυτόν τον τρόπο καταλήγουμε σε ποσοτικά αλλά και ποιοτικά συμπεράσματα, εφόσον έχουμε την κατάλληλη εμπειρία ώστε να αξιολογήσουμε αυτό που βλέπουμε αλλά και να το μετρήσουμε σωστά.

Ποσοτικό συμπέρασμα είναι πχ να δούμε μια εικόνα ενός εσωτερικού τοίχου και να κρίνουμε από τη θερμοκρασία του (και τη σχετική υγρασία του χώρου), αν πρόκειται για σημείο όπου πιθανά θα έχουμε τοπική συμπύκνωση της υγρασίας του αέρα.

Ποιοτικό αντίστοιχα θα χαρακτηριστεί όχι πια το σημείο αλλά η συνολική έκταση του προβλήματος, θα βρούμε δηλαδή σε ποιο σημείο έχουμε πρόβλημα και μέχρι πού εκτείνεται.

Σε αυτό το επίπεδο δε μας ενδιαφέρει να μετρήσουμε θερμοκρασία (ποσοτικοποίηση), αλλά να εκτιμήσουμε την εικόνα στο σύνολό της.

Υπέρυθρη ακτινοβολία εκπέμπουν όλα τα σώματα (με την ευρεία έννοια του όρου) τα οποία έχουν θερμοκρασία ανώτερη από το απόλυτο μηδέν (-273 βαθμούς Κελσίου).

Η θερμοκάμερα δεν εκπέμπει καμία ακτινοβολία, μόνο δέχεται και στην ουσία βλέπει μόνο θερμοκρασία επιφανείας.

Επειδή η μέθοδος χρησιμοποιείται όσο τα αντικείμενα προς εξέταση είναι σε λειτουργία, κατατάσσεται στις μη καταστροφικές μεθόδους ελέγχου (Νon Destructive Testing)

(Συντάκτης: Μιχάλης Μπαρδάνης, Invitro Manufacture)


Διαφημίσεις
Πτυσσόμενες πόρτες Διαφημίσεις με εικόνα


Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές


Be the first to comment

Leave a Reply