Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές

Πρόσμικτα Σκυροδέματος


Φυσαρμόνικες – Πτυσσόμενες Πόρτες τιμές


Πρόσμικτα Σκυροδέματος
Πρόσμικτα Σκυροδέματος

Τα πρόσμικτα σκυροδέματος είναι ουσίες σε υγρή μορφή ή σκόνη, οι οποίες
προστίθενται στο σκυρόδεμα σε μικρές ποσότητες κατά τη φάση ανάμιξης, συνήθως βάσει του περιεχόμενου τσιμέντου.


Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές


Επηρεάζουν τις ιδιότητες του φρέσκου ή και του σκληρυμένου σκυροδέματος με χημικό ή και με φυσικό τρόπο.

Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 206-1, οι ορισμοί και οι χρήσεις των προσμίκτων σκυροδέματος καθορίζονται από το Πρότυπο ΕΝ 934-2.

Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει τους ακόλουθους «Ειδικούς Ορισμούς» (ελαφρώς συντομευμένοι):

Πρόσμικτα – ορισμοί και αποτελέσματα

Μειωτής νερού

Καθιστά δυνατή τη μείωση του περιεχόμενου νερού σε ένα μείγμα χωρίς επίδραση στη συνεκτικότητά του, ή αυξάνει το εργάσιμό του χωρίς αλλαγή του περιεχόμενου νερού, ή επιτυγχάνει και τα δύο αποτελέσματα.

Υπερρευστοποιητής

Καθιστά δυνατή τη σημαντική μείωση του περιεχόμενου νερού σε ένα δεδομένο μείγμα σκυροδέματος, χωρίς επίδραση στη συνεκτικότητά του ή αυξάνει σημαντικά το εργάσιμό του χωρίς αλλαγή του περιεχόμενου νερού, ή επιτυγχάνει και τα δύο αποτελέσματα.

Ρυθμιστής Ιξώδους

Μειώνει το νερό απόμιξης που προκύπτει λόγω εξίδρωσης στο νωπό σκυρόδεμα.

Αερακτικό

Εισάγει συγκεκριμένη ποσότητα αέρα στο μείγμα με τη μορφή μικρών και ομοιόμορφα κατανεμημένων φυσαλίδων αέρα κατά τη φάση ανάμιξης και οι οποίες παραμένουν στη σκληρυμένη μάζα σκυροδέματος.

Επιταχυντής πήξης

Μειώνει το χρόνο που απαιτείται για την αρχική πήξη, αυξάνοντας τις πρώιμες αντοχές.

Επιταχυντής σκλήρυνσης

Επιταχύνει τις πρώιμες αντοχές με ή χωρίς επίδραση στο χρόνο πήξης.

Επιβραδυντής

Επιβραδύνει το χρόνο για την αρχική πήξη και επιμηκύνει την εργασιμότητα.

Στεγανωτικό μάζας

Μειώνει την απορρόφηση νερού από τους τριχοειδείς πόρους του σκληρυμένου σκυροδέματος.

Επιβραδυντής / μειωτής νερού

Έχει τις συνδυαστικές ιδιότητες ενός μειωτή νερού (κύρια ιδιότητα) και ενός επιβραδυντή (επιπλέον ιδιότητα).

Επιβραδυντής / υπερρευστοποιητής

Έχει τις συνδυαστικές ιδιότητες ενός υπερρευστοποιητή (κύρια ιδιότητα) και ενός επιβραδυντή (επιπλέον ιδιότητα)

Επιταχυντής πήξης / μειωτής νερού

Έχει τις συνδυαστικές ιδιότητες ενός μειωτή νερού (κύρια ιδιότητα) και ενός επιταχυντή πήξης (επιπλέον ιδιότητα).

Άλλες ομάδες προϊόντων, όπως μειωτές συρρίκνωσης και αναστολείς διάβρωσης κτλ. δε συμπεριλαμβάνονται ακόμη στο Πρότυπο ΕΝ 934-2.

(Συντάκτης: Ομάδα συγγραφέων της Sika:
T.Hirschi, H.Knauber, M.Lanz, J.Schlumpf, J.Schrabbach, C.Spirig, U.Waeber
Απόδοση στα Ελληνικά και προσαρμογή: Εύη Σάλτα)


Διαφημίσεις χαμηλού κόστους
Διαφημίσεις με εικόνα Διαφημίσεις με εικόνα
Διαφημίσεις με εικόνα Διαφημίσεις με εικόνα


Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές


Be the first to comment

Leave a Reply