Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές

Αδρανή Σκυροδέματος


Φυσαρμόνικες – Πτυσσόμενες Πόρτες τιμές


Τα αδρανή διακρίνονται σε χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα.
Τα αδρανή διακρίνονται σε χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα. (Φωτογραφία: wernercorp.net)

Αδρανή σκυροδέματος ονομάζονται όλα τα κοκκώδη υλικά που προέρχονται από θραύση φυσικών πετρωμάτων, κυρίως ασβεστολιθικών.


Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές


Τέτοια υλικά είναι οι άμμοι, τα χαλίκια κ.ά. Τα αδρανή διακρίνονται σε χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα.
Ανάλογα με το μέγεθος τους διακρίνονται σε:

1) Παϊπάλη (φίλερ – υλικό με κόκκους μικρότερους από 0,7 χιλιοστά
2) Άμμο
3) Λεπτοχάλικες (γαρμπίλι)
4) Χάλικες
5) Αμμοχάλικο

Τα χαρακτηριστικά των αδρανών σκυροδέματος είναι:

1) Αντοχή στη μεταβίβαση δυνάμεων
2) Σφαιροειδής ή κυβοειδής μορφή κόκκων.
3) Απουσία των προσμίξεων που υποβαθμίζουν την ποιότητα του τσιμέντου.
4) Κοκκομετρική διαβάθμιση ώστε να ελαχιστοποιούνται τα κενά μεταξύ τους.
Το μίγμα των αδρανών πρέπει να αποτελείται από όλα τα μεγέθη των κόκκων σε ορισμένη αναλογία, με μικρό ποσοστό παϊπάλης.


Διαφημίσεις
Πτυσσόμενες πόρτες Διαφημίσεις με εικόνα


Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές


Be the first to comment

Leave a Reply