Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές

Πλεονεκτήματα από τη χρήση της οικοδομικής ρητίνης στα μίγματα τσιμέντου


Φυσαρμόνικες – Πτυσσόμενες Πόρτες τιμές


(Φωτογραφία: tremco-europe.com)

1. Βελτιωμένη αντοχή σε κάμψη λόγω της δημιουργίας του ελαστοποιητικού πολυμερικού συμπλέγματος μέσα στον τσιμεντοειδή ιστό.


Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές


2. Μείωση των ρωγμών και κυρίως του εύρους της.

Η οικοδομική ρητίνη με την πρόσφυση και τη συνοχή της κρατάει τα τοιχώματα των ρωγμών κοντά το ένα στο άλλο.

3. Για το λόγο αυτό αλλά και λόγω της πλήρωσης των πόρων με ρητίνη το μπετόν ή το κονίαμα θα είναι λιγότερο διαπερατά από το νερό, δηλαδή πιο στεγανά.

Το πόσο εξαρτάται, βέβαια, από τη χρησιμοποιούμενη δοσολογία.

Υπό μια έννοια, λοιπόν, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι οικοδομικές ρητίνες λειτουργούν σαν στεγανοποιητικά μάζας.

4. Έτσι, τα μίγματα από τσιμέντο θα είναι πιο ανθεκτικά στους κύκλους πήξης – τήξης και στη δράση των αλάτων αποπαγοποίησης.

5. Η πρόσφυση σε παλιά υποστρώματα είναι γενικά αυξημένη – ακόμη και λεία υποστρώματα, όπως π.χ. μεταλλικές επιφάνειες.

Η οικοδομική ρητίνη SBR μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν αναπόσπαστο βελτιωτικό πρόσφυσης λόγω της ισχυρής προσφυτικής δύναμης του πολυμερικού ιστού της.

6. Η αντίσταση σε μηχανική τριβή και φθορά των δαπέδων θα είναι μεγαλύτερη λόγω της μείωσης του αριθμού και του εύρους των ρωγμών.

7. Για τον ίδιο λόγο θα είναι αυξημένη και η αντίσταση σε χημικά.

8. Λόγω της έντονης ρευστοποιητικής της δράσης η οικοδομική ρητίνη μπορεί να επιφέρει μείωση στο χρησιμοποιούμενο υδατοτσιμεντοσυντελεστή W/C (λιγότερο νερό στο χαρμάνι).

Αυτό βέβαια σημαίνει υψηλότερη αντοχή σε βάθος χρόνου.

9. Η απόμιξη θα είναι μειωμένη λόγω της αερακτικής δράσης της οικοδομικής ρητίνης.

Τέλος, η οικοδομική ρητίνη SBR είναι ανθεκτική:

– Σε σαπωνοποίηση ακόμη και σε έντονα αλκαλικό περιβάλλον

– Σε υδρόλυση

– Θεωρείται κατάλληλη για επαφή με πόσιμο νερό.


Διαφημίσεις
Πτυσσόμενες πόρτες Διαφημίσεις με εικόνα


Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές


About Χρήστος Στρογγύλης Πολ. Μηχ/κός - ΜΒΑ - DipΜ 22 Articles
Πολ. Μηχ/κός - ΜΒΑ - DipΜ

Be the first to comment

Leave a Reply