Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές

Οικοδομική ρητίνη: Συνήθεις περιορισμοί


Φυσαρμόνικες – Πτυσσόμενες Πόρτες τιμές


1. Η οικοδομική ρητίνη με βάση SBR δεν είναι κατάλληλη για χρωματιστά εξωτερικά επιχρίσματα.Το λάτεξ SBR έχει σχετικά χαμηλή αντοχή στις υπεριώδεις.

Έτσι όλα τα εξωτερικά επιχρίσματα στα οποία για λόγους στεγανοποίησης και/ή πρόσφυσης έχει προστεθεί οικοδομική ρητίνη, θα πρέπει να καλυφθούν με κάποια κατάλληλη βαφή.

Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος τοπικών αποχρωματισμών.

2. Προσέξτε αυτό, γιατί είναι πολύ βασικό:

Η οικοδομική ρητίνη με βάση SBR – αλλά και όλες οι άλλες – δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν συνδετική στρώση / κόλλα από μόνη της.

Δεν είναι, για παράδειγμα, σωστό να κολλήσει κανείς παλιό με νέο μπετόν χρησιμοποιώντας μόνο οικοδομική ρητίνη.

Αυτό είναι ένα συνηθισμένο λάθος που γίνεται στην Ελλάδα και παρ’ όλο ότι το έχουμε επισημάνει με κάθε δυνατό τρόπο, συνεχίζεται να γίνεται καθημερινά.

Η οικοδομική ρητίνη πρέπει να συνδυάζεται πάντα με φρέσκο τσιμέντο.

3. Μολονότι οι περισσότερες οικοδομικές ρητίνες SBR περιέχουν κάποιο αντιαφριστικό παράγοντα, η χρήση της ταυτόχρονα με αερακτικά είναι επίφοβη, γιατί μπορεί να υπάρξει απαράδεκτα υψηλή εισαγωγή αέρα στο μίγμα.

Εκτός αυτού, υπάρχουν και οικοδομικές ρητίνες που δεν περιέχουν αντιαφριστικό παράγοντα.

Δύο πολύ κρίσιμες ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τις οικοδομικές ρητίνες SBR

1. Η ελάχιστη θερμοκρασία σχηματισμού φιλμ (MFFT- Minimum Film Forming Temperature).

Πρόκειται για τη χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία τα σωματίδια του latex μπορούν να συσσωματωθούν και να σχηματίσουν μεμβράνη.

Εάν η θερμοκρασία του χώρου είναι μικρότερη, τότε η συσσωμάτωση αυτή και άρα λειτουργία της οικοδομικής ρητίνης θα είναι αδύνατη.

Μερικές τυπικές θερμοκρασίες είναι από 1oC – 5oC.

2. Η θερμοκρασία μετάβασης σε υαλώδη κατάσταση Tg.

Η θερμοκρασία αυτή είναι η μέση θερμοκρασία μιας μικρής περιοχής θερμοκρασιών στις οποίες το πολυμερές ευρισκόμενο σε διαδικασία ψύξης υαλοποιείται/ψαθυροποιείται.

Μερικές τυπικές τέτοιες θερμοκρασίες για τις SBR οικοδομικές ρητίνες είναι από -4oC έως -6oC.

Αυτές λοιπόν οι κρίσιμες ιδιότητες για τις οικοδομικές ρητίνες εξαρτώνται από το λόγο με τον οποίο εισέρχονται στο πολυμερές τα δύο κύρια μονομερή:

Το στυρένιο και το βουταδιένιο.

Έτσι, για παράδειγμα, εάν μειωθεί το ποσοστό του στυρενίου, η οικοδομική ρητίνη θα είναι μια μαλακή και με χαμηλότερες θερμοκρασίες Tg και MFFT.

Προφανώς το γεγονός αυτό θα έχει αρνητική επίδραση στη θλιπτική αντοχή.

Συμπέρασμα:

Οι οικοδομικές ρητίνες του εμπορίου είναι προϊόντα συμβιβασμού.

Πρακτικά μπορούν να κατασκευασθούν ατελείωτα προϊόντα – συνδυασμοί ανάλογα με το επιδιωκόμενο τελικό αποτέλεσμα.

Επιπτώσεις της προσθήκης οικοδομικών ρητινών SBR στις ιδιότητες των τσιμεντομιγμάτων

1. Αύξηση της αντοχής σε κάμψη και σε εφελκυσμό κάμψης.

2. Αύξηση της αντοχής σε κρούση.

3. Η θλιπτική αντοχή στη συνηθισμένη γκάμα δοσολογιών μένει ανεπηρέαστη.

Μεγάλες ποσότητες από οικοδομικές ρητίνες και κυρίως τα μαλακότερα προϊόντα μπορούν να υποβιβάσουν τη θλιπτική αντοχή έως και 5-7%.

4. Η αντοχή στο χρόνο θα είναι μεγαλύτερη.

5. Ο χρόνος πήξης σε γενικές γραμμές μειώνεται.

6. Η απόμιξη ελαττώνεται λόγω της αερακτικής δράσης που έχουν οι οικοδομικές ρητίνες.

7. Ο ερπυσμός θα είναι ελαφρώς αυξημένος λόγω της αύξησης της ευκαμψίας.

8. Η αντοχή σε μηχανική τριβή θα είναι αυξημένη λόγω της μείωσης της απόμιξης και της ρηγμάτωσης.

9. Για σταθερό υδατοτσιμεντοσυντελεστή W/C η εργασιμότητα θα αυξηθεί με την προσθήκη της οικοδομικής ρητίνης.

Μηχανισμοί δράσης SBR latex (Styrene Butadiene Rubber) ή (Καουτσούκ Στυρενίου – Βουταδιενίου)

1. Η προσθήκη οικοδομικής ρητίνης μέσα στα τσιμεντομίγματα μπορεί να μειώσει τον υδατοτσιμεντοσυντελεστή W/C για την ίδια εργασιμότητα.

Ή μπορεί να αυξήσει την εργασιμότητα για τον ίδιο υδατοτσιμεντοσυντελεστή W/C.

Τόσο τα σωματίδια του πολυμερούς όσο και φυσαλίδες του αέρα που εισάγει η αερακτική δράση του latex λειτουργούν σαν μπίλιες ρουλεμάν και μειώνουν τον εσωτερικό συντελεστή τριβής του μίγματος.

Επιπλέον οι περιεχόμενες επιφανειοδραστικές ουσίες βελτιώνουν την εργασιμότητα λόγω της διασπαρτικής τους ικανότητας.

2. Οι οικοδομικές ρητίνες μειώνουν την απόμιξη λόγω της αερακτικής τους δράσης.

Σε συνδυασμό με το καλύτερο προφίλ ρηγμάτωσης που παρουσιάζουν τα βελτιωμένα με πολυμερή τσιμεντομίγματα, η αντοχή σε μηχανικές τριβές θα είναι μεγαλύτερη.

Αυτή η ιδιότητα ενδιαφέρει πολύ σε σχέση με τις τσιμεντοκονίες δαπέδου.

Σχεδόν σε όλες τις οικοδομικές ρητίνες περιέχεται κάποιος αντιαφριστικός παράγοντας για τον έλεγχο της αερακτικής δράσης τους.

Παρατεταμένος χρόνος ανάμιξης επηρεάζει αυξητικά την αερακτική δράση.

3. Οι οικοδομικές ρητίνες χρησιμοποιούνται στα τσιμεντοειδή στεγανοποιητικά επαλειφόμενα προϊόντα για να αυξήσουν την ικανότητά τους για συγκράτηση του νερού ανάμιξης.

Αυτά τα στεγανοποιητικά υλικά που εφαρμόζονται σε πολύ λεπτές στρώσεις, όταν χρησιμοποιούνται σε εξωτερικές εργασίες υφίστανται τόσο μεγάλη και γρήγορη απώλεια του νερού ανάμιξης που τις περισσότερες φορές προκαλούνται μη αναστρέψιμες βλάβες.

Οι βλάβες είναι τόσο μεγαλύτερες, όσο πιο αντίξοες είναι οι κλιματολογικές συνθήκες:

Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοι, καυτός ήλιος κλπ.

Η προσθήκη της οικοδομικής ρητίνης δημιουργεί ένα πολυμερές δίκτυο που βοηθάει στη συγκράτηση του νερού για περισσότερο χρόνο δημιουργώντας έτσι ένα ευμενέστερο προφίλ ενυδάτωσης.

Πέρα απ’ αυτά τα μέτρα για τη σωστή συντήρηση των τσιμεντοειδών πρέπει να είναι άψογα.

4. Οι οικοδομικές ρητίνες βελτιώνουν τη στεγανοποιητική συμπεριφορά των τροποποιημένων τσιμεντομιγμάτων:

μπετόν/τσιμεντοκονιών/επιχρισμάτων/συγκολλητικών πλακιδίων.

Όπως εξατμίζεται το νερό του μίγματος, η συσσωμάτωση των πλακιδίων των σωματιδίων των πολυμερών σχηματίζει ένα διασυνδεδεμένο πολυμερικό δίκτυο μέσα στο τσιμεντοειδή ιστό.

Το ελαστικό αυτό πολυμερικό δίκτυο μπλοκάρει τους πόρους και συνεισφέρει στη γεφύρωση των ρηγματώσεων κάνοντας έτσι μπετόν και κονιάματα λιγότερο υδατοπερατά.

5. Η προσθήκη της οικοδομικής ρητίνης βοηθά στην ενίσχυση της πρόσφυσης των αδρανών στον τσιμεντοπολτό.

Η πανίσχυρη συγκολλητική δύναμη του πολυμερούς δικτύου βοηθάει επίσης στην αύξηση της πρόσφυσης των τσιμεντομιγμάτων πάνω σε δύσκολες και λείες επιφάνειες: πυκνό, λείο μπετόν, μυστρισμένα τσιμεντοκονιάματα, σιδηρούς οπλισμός κλπ.


Διαφημίσεις
Πτυσσόμενες πόρτες Διαφημίσεις με εικόνα


Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές


About Χρήστος Στρογγύλης Πολ. Μηχ/κός - ΜΒΑ - DipΜ 22 Articles
Πολ. Μηχ/κός - ΜΒΑ - DipΜ

Be the first to comment

Leave a Reply