Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές

Η θερμογραφία στα φωτοβολταϊκά συστήματα

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Κάθε σώμα που έχει θερμοκρασία μεγαλύτερη από του απολύτου μηδενός εκπέμπει ακτινοβολία η οποία εκπέμπεται στο υπέρυθρο μήκος κύματος, περιοχή που λειτουργούν οι θερμοκάμερες και μπορούν να παράγουν οπτική εικόνα από την εκπεμπόμενη ακτινοβολία, επομένως να δημιουργούν θερμοκρασιακά προφίλ. […]


Φυσαρμόνικες – Πτυσσόμενες Πόρτες τιμές


Κυψέλες καυσίμου

Το υδρογόνο είναι το γνωστό άχρωμο, άοσμο και ελαφρύτερο από τον ατμοσφαιρικό αέρα αέριο που αποτελεί το ένα από τα δύο βασικά συστατικά του νερού και βρίσκεται σε τεράστιες ποσότητες στη φύση. Μπορεί όμως να […]

Αντικεραυνική προστασία: Το σύστημα απαγωγής

Το σύστημα απαγωγής αποτελείται από τους αγωγούς καθόδου, οι οποίοι διοχετεύουν το κεραύνιο ρεύμα στο σύστημα γειώσεως. Τοποθετούνται πάντα κατακόρυφα, κατά μήκος των εξωτερικών τοίχων. Για κάθε κτίριο πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο αγωγοί καθόδου.Αν […]


Φυσαρμόνικες – Πτυσσόμενες Πόρτες τιμές


Αντικεραυνική προστασία: Αλεξικέραυνο ιονισμού

ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ
Για να προσδιορίσουμε τον κίνδυνο που διατρέχει μια εγκατάσταση συγκρίνουμε την πιθανότητα των κεραυνικών πληγμάτων και τις συνέπειες που ένα τέτοιο πλήγμα μπορεί να έχει στην εγκατάσταση (πυρκαγιά, έκρηξη, ρύπανση, βλάβες στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση ή τα computers)
[…]

Αντικεραυνική προστασία

Τα μετεωρολογικά φαινόμενα δημιουργούν φορτίσεις στην ατμόσφαιρα. Ένα σύννεφο μπορεί να αποκτήσει φορτίο θετικό η αρνητικό. Τις περισσότερες φορές το φορτίο των σύννεφων είναι αρνητικό. Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας το φορτίο νεφών αυξάνεται και […]


Φυσαρμόνικες – Πτυσσόμενες Πόρτες τιμές


Καλώδια οπτικών ινών

Το πλέον τεχνολογικά προηγμένο ενσύρματο μέσο μετάδοσης είναι τα καλώδια οπτικών ινών. Τα καλώδια οπτικών ινών χρησιμοποιούνται σήμερα, σαν μέσο μετάδοσης πληροφοριών, σε όλα τα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και στα τοπικά δίκτυα υπολογιστών μεγάλων επιχειρήσεων […]

Βιομάζα

Ο όρος υποδηλώνει τα πάσης φύσεως υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής ζωικής, δασικής και αλιευτικής παραγωγής πριν η μετά την βιομηχανική τους επεξεργασία, καθώς και τα αστικά λήμματα και τα απορρίμματα. Η αξιοποίηση της γίνεται […]


Φυσαρμόνικες – Πτυσσόμενες Πόρτες τιμές


Οδηγίες συντήρησης φωτιστικών

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
Ξεσκονίστε προσεκτικά τους λαμπτήρες, αν χρειάζεται κάποιος αλλαγή σημαίνει ότι όλοι οι λαμπτήρες έχουν φτάσει στο τέλος του χρόνου ζωής τους και θα ήταν καλό να κάνετε μια ομαδική αντικατάσταση ούτως ώστε να αποφύγετε τις διαφορές φωτεινότητας που θα προκύψουν από την διαφορά που υπάρχει σε έναν νέο λαμπτήρα από ένα παλιό. […]

Πως ο φωτισμός επηρεάζει το χρώμα

Τα χρώματα που βλέπουμε προκύπτουν από δέσμη φωτός που προσπίπτει και ανακλάται από μια επιφάνεια και κατευθύνεται προς τα μάτια μας. Ολοένα και περισσότερο οι έρευνες δείχνουν ότι η έννοια του χρώματος είναι αποτέλεσμα της […]

1 2