Να διαφημιστώ

Δημιουργήστε το σπίτι που πάντα επιθυμούσατε

No Picture
Στεγανοποίηση

Οι κυριότεροι τύποι των στεγανοποιητικών μάζας σκυροδέματος

24 Απριλίου 2016 0

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές φιλοσοφίες όσον αφορά στη στεγανοποίηση του σκυροδέματος στη μάζα του. 1) Ελάττωση του αριθμού των πόρων, του μεγέθους του, της κατανομής του και κυρίως της επικοινωνίας του. Ο πιο δόκιμος όρος για […]


πλαστκά ρολά, φωτιστικά, πόρτεςbrass lights


Στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού

Στεγανοποίηση
16 Απριλίου 2016 0
Η συνεχής υδροστατική πίεση σε συνδυασμό με την ακαμψία και την πορώδη δομή του σκυροδέματος είναι μια πρόκληση όσον αφορά την αποτελεσματική αλλά και σε ικανό βάθος χρόνου στεγανοποίηση των δεξαμενών. Όλες οι κατασκευές συγκράτησης [...]

Στεγάνωση με pvc waterstops

Στεγανοποίηση
23 Απριλίου 2016 0
Τα PVC waterstops κατασκευάζονται από παρθένο ή ανακυκλωμένο πολυβινυλοχλωρίδιο. Πλαστικοποιούνται με τη χρήση πλαστικοποιητών και σταθεροποιούνται για την ανάπτυξη ελεγχόμενων ιδιοτήτων. Η επιλογή της θερμοπλαστικής ρητίνης βάσης είναι θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη της λειτουργικότητας [...]

brass lights


Περί στεγανοποίησης

Στεγανοποίηση
12 Απριλίου 2016 0
Στεγανοποίηση είναι ένας γενικός όρος που στις κατασκευές τον χρησιμοποιούμε για να υποδηλώσουμε τη μεταχείριση των επιφανειών με κατάλληλα υλικά έτσι ώστε να μην είναι διαπερατές από το νερό. Ορισμένες φορές ο στόχος είναι να [...]

Πρόσμικτα Σκυροδέματος

Δόμηση
13 Απριλίου 2016 0
Τα πρόσμικτα σκυροδέματος είναι ουσίες σε υγρή μορφή ή σκόνη, οι οποίες προστίθενται στο σκυρόδεμα σε μικρές ποσότητες κατά τη φάση ανάμιξης, συνήθως βάσει του περιεχόμενου τσιμέντου. Επηρεάζουν τις ιδιότητες του φρέσκου ή και του [...]

brass light

Shipping products in 75 countries around the world.


/